Finále Movember 2020

MOVEMBER 2020 byl velkou zkouškou pro nás všechny. 

Aspoň na chvíli jsme odložili roušky a provětrali naše kníry.

Díky všem, kteří nás podpořili a za rok na viděnou: https://cz.movember.com/team/2294235


Certifikát AAA

NEJVYŠŠÍ STUPEŇ CERTIFIKÁTU AAA

Opět i v tomto roce jsme získali v rámci kredibility nejvyšší stupeň certifikátu AAA – hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti. 

Ocenění mohou získat pouze ty společnosti, které splňují přísná ekonomická kritéria a podmínky certifikace.

Na certifikát s hodnocením A až AAA dosáhne pouze 0,6 % subjektů působících v České republice, prestižní hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalitnějších společností.  MERIT splňuje kritéria nejpřísnějšího hodnocení. Jsme hrdí na své silné postavení na trhu.


MOVEMBER 2020

Již 4 roky MO bratři a MO sestry MERITU podporujeme MOVEMBER.
V minulém roce se nám podařilo vybrat na podporu dobré věci částku 12 711,- Kč.
Pojďte společně s námi tuto částku letos překonat. Děkujeme. Jsme v tom společně. MERIT
Více na: https://mo.merit.cz/Reference MŠMT

Naše společnost jako první v České republice realizovala implementaci softwarově definovaného datového centra (SSDC) na technologii VMware vCloud Foundation pro zákazníka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celé SSDC je rozděleno na dvě části, první hybridní část slouží pro uložení velkého množství dat, druhý all-flash část slouží pro vysoký výkon při diskových a CPU operacích. Základní součástí celého SSDC je serverová virtuální platforma, inteligentní správa sítě NSX, automatizace procesů infrastruktury a v neposlední řadě hyper-konvergovaná storage. Navrhované řešení je možnost dále skálovat a rozšiřovat. Součástí nabídky je také provoz a údržba celého SSDC po dobu 60 měsíců.

Ocenění VMware

VMware partner - Data center virtualization


Vmware partner - Network virtualization

Nový pavilon hemato-onkologické kliniky ve FN Olomouc

MERIT nabízí komplexní řešení pro klienty. Kolegové z montážní divize strávili necelý rok na přípravě a realizaci nového pavilonu hemato-onkologické kliniky ve FN Olomouc.

Na stavbě se instalovaly tyto systémy: 

  • požární systém
  • nouzový zvukový systém
  • kamerový systém
  • přístupový systém pro kontrolu vstupu
  • datová síť
  • přepážkový vyvolávací systém
  • systém pro monitorování teplot 

https://youtu.be/X7MkusfRvY4

VMware Master Services Competency Digital Workspace

Náš další úspěch, na který jsme právem hrdí a pyšní.

Naše firma získala prestižní ocenění: VMware Master Services Competency Digital Workspace.

V kombinaci s MSC Network virtualization jsme jediní v ČR. Děkujeme všem, kdo se podíleli. MERIT


nejvyšší VMware partnerský status

Naše společnost získala nejvyšší VMware partnerský status PRINCIPAL partner v oblasti Network Virtualization. Velká gratulace celému našemu týmu! MERIT zkrátka jede.

 

COMPLIANCE PROGRAM

Naše společnost úspěšně nasadila compliance program. Jeho součástí je etický kodex MERIT GROUP a.s., který je jedním z nejdůležitějších dokumentů ve společnosti. Účelem Etického kodexu je vymezení a dodržování obecně uznávaných etických zásad :

  • obchodního styku,
  • vztahu se zákazníky a partnery,
  • zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání a nezavdat příčinu vzniku rizik trestní odpovědnosti společnosti dle ZTOPO v platném znění.

Více informací : https://www.merit.cz/compliance-program

Rádi spolupracujeme na projektech pro dobrou věc

Jsme vždy rádi, když můžeme spolupracovat na projektech pro dobrou věc.

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc využívá k monitorování malých pacientů na jednotce intenzivní péče nový kamerový systém. Jeho přínos je při současných přísných epidemiologicko-hygienických podmínkách obrovský. Systém nemocnici věnovala firma TSS Group a společnost MERIT GROUP jej bezplatně nainstalovala.

Více na: https://www.fnol.cz/aktuality/detska-jip-ma-k-dispozici-kamerovy-system-firmy-jej-poskytly-bezplatne?fbclid=IwAR0bZ9jN_xUMH0APBArZeTIW5A8fIVWb5OZBmkFU9l1-Nn901vUMQ7r0QHM