TD SYNNEX VMware Technology Forum 2024

Dne 16. 1. 2024 se naše společnost, MERIT GROUP a.s. zúčastnila největší technologické akce zaměřené na VMware technologie, TD SYNNEX VMware Technology Forum 2024, v pražském O2 Universu.

Na akci, které se zúčastnilo bez mála 500 účastníků, jsme připravili MERIT Kavárnu, kde kromě občerstvení byla i možnost setkat se s důležitými členy našeho týmu, kteří stojí například za případovou studií Cloud pro Policii ČR.


Rádi bychom poděkovali za pozvání na akci, všem našim stávajícím i potenciálním zákazníkům i obchodním partnerům za milá setkání. Těšíme se na další spolupráci, která společně s námi povede za hranice všech technologií!

Od doby disket až do éry cloudu aneb 33 let na trhu IT

Příští rok oslaví naše společnost 33. výročí působení na trhu. Na cestě plné inovací jsme se dostali od disket až do cloudu.

O průběhu naši cesty, výzvách, kterým jsme čelili a o našich budoucích plánech hovoří - Martina Kocourková a Miroslav Němeček - obchodní zástupci z pražské pobočky MERITu v rozhovoru pro SystemOnline.

www.systemonline.cz/business-intelligence/merit-group-od-doby-disket-az-do-ery-cloudu.htm

Kristova léta jsou pro nás zásadním mezníkem. Během nich jsme s našimi zákazníky a partnery udělali obrovský kus práce a nasbírali mnoho technologických znalostí. S pokorou a odpovědností si uvědomujeme, že v IT se dnešek rychle stává minulostí a musíme být neustále o krok napřed, abychom našim zákazníkům vždy nabídli ty nejkvalitnější služby.

Vaše důvěra je pro nás klíčová. Spokojení zákazníci a dobře odvedená práce jsou pro nás hnacím motorem
do dalších let.

Těšíme se na další společné projekty.

S úctou,
Váš tým MERIT GROUP a.s.

PROJEKT BMS - 29.-30. 11. 2023 Kielce, Polsko

Na konci listopadu se naše společnost zúčastnila dvoudenní konference zaměřenou na systém správy budov (anglicky Building Management System – „BMS“).

Polské Kielce hostily již 8. ročník konference Projekt BMS. V prostorách hotelu Binkowski se sešli lídři polského trhu v oblasti BMS, mezi které letos poprvé zavítala i naše společnost s řešením Merit Access. A to ve velkém stylu! Konference BMS jsme se zúčastnili jako zlatý partner a dostali tak možnost prezentovat 3. generaci našeho vstupního systému nejen všem účastníkům v rámci hlavního prezentačního bloku. Zájemci se mohli zastavit u našeho stánku a získat odpovědi na své dotazy přímo od Technického ředitele naší firmy. Součástí naší prezentace byl i krátký workshop, kde byla možnost zapojit dveřní jednotku dle přiloženého schématu. Demonstrovali jsme tak jednoduchost implementace Merit Access, všichni účastníci zdárně zapojili dveřní jednotku.

Merit Access máme úspěšně implementovaný například ve Fakultní nemocnici Olomouc, ve Vojenské nemocnici Olomouc a ve společnosti Tesco SW. Takto velké reference nám dávají zdravé sebevědomí oslovit i zahraniční zájemce z řad firem i instituci. Účast na zahraniční konferenci je tak ideální příležitostí expandovat nejen za hranice všech technologií, ale i za hranice státu. Díky velkému zájmu o Merit Access jsme načerpali důležitou zpětnou vazbu, že je o náš produkt zájem. Zároveň jsme získali mnoho inspirace a kontaktů.

Děkujeme,

MERIT

Movember 2023

Naše společnost se každoročně účastní dobročinné akce Movember, jejímž cílem je získání finančních prostředků a zároveň zvyšování povědomí o mužském zdraví, jako jsou rakovina varlat, rakovina prostaty a prevence mužských sebevražd. Typickým projevem podpory Movemberu je pěstování kníru na podporu této nadace.

Letos jsme k nám na firmu pozvali přední český barbershop, olomoucké Doe’s Barbershop, kteří k nám v pondělí 27.11. vyslali holiče, aby naše kníry upravil. Listopad jsme tak zakončili s upravenými kníry a více než 24 tisíci korun vybraných mezi námi, které putují přímo na podporu nadace Movember.

Obrovské poděkování patří hlavně našim zaměstnancům, kteří přispěli na tuto dobročinnou akci.

Knírům zdar a Meritu zvlášť!

Dodávka HW pro serverovou infrastrukturu Města Uničov

Naše společnost MERIT GROUP a.s. během srpna 2023 zvítězila ve veřejné soutěži „Dodávka HW pro serverovou infrastrukturu Města Uničov“.

V následujícím období proběhla realizace zakázky. Jednalo se o generační obměnu stávající serverové infrastruktury, postavené na platformě Fujitsu, doplněnou dodávkou zálohovacího zařízení pro zvýšení bezpečnosti a dostupnosti dat. Samotná serverová infrastruktura byla nahrazena nejnovější generací, Fujitsu RX2530 M6 a zároveň se implementovalo i nové diskové pole Fujitsu DX200 S5, které bylo osazeno moderními SSD disky. Díky tomuto řešení jsme jednak eliminovali tzv. „úzké hrdlo“ stávajícího diskového pole, zároveň jsme tak Městu Uničov poskytli dostatečnou kapacitu pro budoucí digitální výzvy. Ať se jedná o rozšíření stávajícího kamerového systému, úkony týkající se nově vznikajících agend, či jakékoliv jiné potřeby, s našim řešením se městský úřad posunul za hranice všech technologií. 

Modernizace serverové infrastruktury Města Uničov přesně zapadá do koncepce naší společnosti. Díky dlouholeté spolupráci formou servisní smlouvy a správy ICT městského úřadu, která trvá již od roku 2012, se nám daří předkládat zákazníkovi podněty ke zlepšení. 

Kladné reference z oblasti veřejné správy jsou tak důležitou a příjemnou zpětnou vazbou pro náš obchodní i technický tým.  

Závěrem bychom rádi poděkovali Městu Uničov za projevenou důvěru. Spokojenost zákazníka pro nás není pouze prázdná fráze, cílíme k ní naší každodenní prací.

Halloween 2023 - Addamsova rodina pořádá bál

Na MERITU se stal Halloween již tradicí a kdo má rád akce, tak jej vyhlíží z dálky.

Letos jsme tuto akci pojali opět velkolepě a nenechali nic náhodě.

Děkujeme všem zúčastněným.

Základní škola Moravský Beroun

V dubnu 2023 byla naše společnost MERIT GROUP a.s. oslovena vedením Základní školy Moravský Beroun, ohledně možnosti spolupráce. Dle svých slov byli nespokojeni se stavem IT ve své škole. Potýkali se s častými výpadky internetu a nefunkčností celé infrastruktury.

Po úvodní obchodní schůzce, kde jsme zjistili potřeby zákazníka, přišel návrh na provedení analýzy stávajícího stavu. V květnu letošního roku jsme tak získali možnost seznámit se s IT infrastrukturou školy, kterou jsme v podobě technického dokumentu předali zákazníkovi. Součástí tohoto dokumentu byla i část manažerského shrnutí a podnětů ke zlepšení. 

Reakcí vedení školy bylo navázání spolupráce formou servisní smlouvy a předání IT infrastruktury do naší péče. 

Během letních prázdnin naši technici na škole provedli konfigurační práce na infrastruktuře. Odborným nastavením stávajících prvků infrastruktury dokázali zprovoznit IT školy do funkčního stavu, aniž by bylo nutné investovat vysoké částky do pořízení nových prvků infrastruktury. 

Krátkou referenci nám napsala i paní Mgr. Sylva Nerudová, ředitelka Základní školy Moravský Beroun:

„Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na zapojení digitálních technologií do výuky bylo nutné i v Základní škole v Moravském Berouně posílit počítačové sítě, internet, modernizovat jak vybavení, tak způsob využívání technologií, úložišť a podobných věcí. Proto jsme na základě doporučení z jiných škol v dubnu 2023 oslovili firmu Merit Group z Olomouce a správu IT svěřili do jejich vedení. Přestože spolupráce trvá relativně krátkou dobu, rozhodně nelitujeme! Ve škole již bylo provedeno spoustu změn, technici této firmy jsou na vysoké profesionální úrovni, po analýze výchozího stavu doporučili nové řešení, které se ukazuje jako fungující. Firma zavádí do naší školy nové moderní postupy, technici pracují na zlepšení stávajícího stavu a současně navrhují nová řešení do budoucna. Merit Group bychom po této zkušenosti určitě rádi doporučili i dalším školám, případně firmám.“

 

Dodávka počítačových sestav Katedře Technické a Informační výchovy UPOL

V červenci 2023 se naše společnost MERIT GROUP a.s. zúčastnila soutěže v rámci Dynamického nákupního systému Univerzity Palackého v Olomouci.

Realizovali jsme dodávku 64 ks designových sestav all-in-one značky Hewlett Packard, konkrétně modelů EliteOne 840 G9 AiO 24“. Tyto výkonné počítače budou pomáhat studentům Katedry technické a informační výchovy.

 

 

Jsme rádi, že budoucí specialisté našeho oboru studují zrovna v naší domovské Olomouci. Univerzita Palackého Olomouc je alma mater mnoha členů naší společnosti. Neodmyslitelně tak zaujímá místo v našem srdci. A již přes 30 let víme, že bez srdce to prostě nejde.

Obměna serverů pro virtualizaci Dopravního podniku města Olomouce

Společnost MERIT GROUP a.s. zvítězila ve výběrovém řízení „Dopravní podnik města Olomouce, a.s. - KS Obměna serverů pro virtualizaci“.

V červnu a červenci 2023 proběhla obměna fyzických serverů pro virtualizaci Dopravního podniku. Jednalo se o generační výměnu serverů na platformě Fujitsu, včetně potřebného software. Na této serverové infrastruktuře DPMO provozuje veškeré systémy nutné ke správnému chodu městské hromadné dopravy.Již 32 let jsme strategickým partnerem Dopravního podniku města Olomouce, na což jsme patřičně hrdí. Naše IT řešení tak posouvá městskou hromadnou dopravu v Olomouci za hranice všech technologií.

Dodávka HW pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje

Naše společnost MERIT GROUP a.s. zvítězila ve výběrovém řízení „Pořízení Informačního systému pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje (SW a HW)". V červenci 2023 byla dokončena dodávka a implementace výkonné infrastruktury.

Digitální technická mapa Olomouckého kraje přináší zlepšení dostupnosti informací pro klíčové činnosti:

  • územní plánování, přípravu, umísťování, povolování a provádění staveb – zjednoduší se (snadno dostupné informace o vlastnících sítí) a urychlí příprava povolování a realizace staveb, lidé se při svých podnikatelských i soukromých aktivitách snáze dostanou k aktuálním údajům o území a mohou pracovat s jednotnými a ověřenými daty objektů Dopravní a technické infrastruktury (DTI) a Základní prostorové situace (ZPS)
  • informování o životním prostředí – jednodušší získání informací potřebných k ochraně životního prostředí
  • informování o fyzické infrastruktuře (nadzemní, podzemní, doprava) – zlepšení ochrany majetku DTI před cizími zásahy
  • bezpečnost a krizové řízení - informace o DTI budou snadno dostupné pro potřeby krizového řízení a řešení mimořádných událostí, nebo zásahu v případě poškození technické infrastruktury

Informační systém Digitální technická mapa Olomouckého kraje vyžaduje výkonnou infrastrukturu, na které je provozována. Zároveň, jako významný informační systém, musí pracovat v režimu vysoké dostupnosti. Proto byly v rámci projektu dodány dvě instance Digitální technické mapy (primární i záložní) umístěné v jedné geografické lokalitě.

Celý systém je koncipován tak, aby bylo možné obě instance umístit do dvou geograficky oddělených lokalit. Bylo nutné definovat, které služby jsou dostupné, či zda jejich selhání již vyžaduje přepnutí na záložní systém.

Zároveň byla navržena i třetí nezávislá lokalita, která má na starosti bezpečné přepínání lokalit při výpadku primární lokality.

Tato HW infrastruktura zpracovává obrovské množství dat získaných například i při loňském ortofoto mapování, které probíhalo za pomoci zeměměřičských čtverců (viz. obrázek níže).