Katalog služeb

Popis služby:

  • Umožňuje umístění serverů či jiného hardware zákazníka do prostor datacentra a připojení k vysokorychlostní páteři s definovanou úrovní služeb
  • Rovněž umožňuje využití techniky datacentra – hardwaru, serverů k provozování vlastních služeb či tyto služby přímo outsourcovat - poskytovatel ručí za jejich nepřetržitý chod, údržbu a nese veškerá rizika s tím spojená
  • Připojení k vysokorychlostní internetové páteři – redundantní a nezávislé přípojky
  • Zálohování dat
  • Zabezpečení – EZS a EPS s připojením na PCO, kamerový a přístupový systém
  • Nepřerušitelné napájení – UPS, dieselagregát

Určení:

  • Služba je určena zákazníkům kteří potřebují provozovat různé systémy a aplikace a nechtějí je mít na vlastním HW nebo zákazníkům, kteří mají potřebu umístit svoje HW do patřičně zabezpečeného stanoviště

Přínosy pro zákazníka:

  • Odborná implementace
  • Vysoká dostupnost
  • Zvýšení efektivity
  • Vzdálená správa

Úrovně služby:

  • Rozsah služby je určen SLA
  • Volba dostupnosti služby
  • Kapacita služby (datový tok, systémové prostředky)

Popis služby:

  • Jedná se o vytvoření virtuálního prostředí na HW, jehož výkon a kapacita bude poskytována jednotlivým zákazníkům prostřednictvím vyhrazených virtuálních serverů. Virtualizace PC prostředí musí splňovat nejvyšší nároky na dostupnost a bezpečnost dat. HW potřebný pro provoz virtuálního prostředí bude umístěn v Datacentru, které je pro provoz tohoto produktu zařízeno. Součástí služby je i možnost pronájmu SW licencí např. Microsoft.

Určení:

  • Služba je určena všem zákazníkům, kteří potřebují či využívají servery a současně nechtějí investovat do vlastní infrastruktury. Je pro ně efektivnější a méně nákladné pronajmout si výkon serveru jako službu

Přínosy pro zákazníka:

  • Vysoká dostupnost
  • Flexibilita změny potřebného výkonu serveru a licencí
  • Minimální investice
  • Dostatečná internetová konektivita
  • Služba specializované firmy

Úrovně služby:

  • Rozsah služby je určen SLA
  • Volba dostupnosti služby
  • Volba rozsahu služby

Popis služby:

  • Instalace a konfigurace systémů a aplikací
  • Pravidelná údržba a aktualizace systémů a aplikací
  • IT služba zahrnuje servisní služby u zákazníka
  • Opravy hardwaru serverů, pracovních stanic a příslušenství
  • Preventivní údržby serverů, pracovních stanic a příslušenství
  • Revize a kontroly PC dle platné legislativy

Určení:

  • Služba informačních technologií je určena zákazníkům, především z řad malých a středních firem, které nemají IT či správu oddělení, nebo IT oddělení nemá nutnou kapacitu

Přínosy pro zákazníka:

  • Optimalizace IT infrastruktury
  • Zvýšení spolehlivosti IT infrastruktury
  • Úspora nákladů
  • Minimalizace prostojů v případě poruchy

Úrovně služby:

  • Rozsah služby je určen SLA
  • Definovaná doba nástupu technika (24,12,6,4,2 hod)
  • Možnost náhradního řešení do 24 hodin

Popis služby:

  • Služba nabízí klientům možnost připojení na vysokorychlostní internet či pouze pronájem datového spoje prostřednictvím optické sítě
  • V obou případech je k dispozici proaktivně monitorovaný spoj, v případě internetu zajištěný redundantním poskytovatelem s monitoringem veškerých událostí

Určení:

  • Služba je určena zákazníkům s potřebou kvalitního vysokorychlostního připojení k internetu

Přínosy pro zákazníka:

  • Zvýšení spolehlivosti infrastruktury
  • Odborná administrace
  • Vysoká dostupnost
  • Minimální náklady
  • Proaktivní monitoring

Úrovně služby:

  • Rozsah služby je určen SLA
  • Volba dostupnosti služeb
  • Kapacita služby (datový tok)

Popis služby:

  • Pronájem vláken spočívá v poskytnutí nenasvícených optických vláken mezi dvěma a více lokalitami v definovaném počtu a dostupnosti

Určení:

  • Tato služba je určena těm zákazníkům, kteří mají potřebu spolehlivého spojení s vysokou dostupností mezi dvěma lokalitami nebo centrálou a pobočkami případně datovým centrem

Přínosy pro zákazníka:

  • Přímé spojení lokalit bez rizikových prvků
  • Vysoká dostupnost
  • Minimální investice
  • Služba specializované firmy

Úrovně služby:

  • Rozsah služby je určen SLA
  • Volba dostupnosti služby
  • Kapacita služby (počet vláken)