Dozorový audit systému jakosti

V průběhu ledna společnost MERIT GROUP a.s. absolvovala dozorový audit na zavedené systémy jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 20000-1:2012.

Sdružení pro certifikace systémů jakosti CQS, které dozorový audit provedlo, vydalo stanovisko, že společnost MERIT GROUP a.s. poskytuje kvalitní služby všem svým klientům v souladu se zavedenými systémy jakosti výše uvedených norem.

PF 2014

Děkujeme všem svým obchodním partnerům za přízeň, kterou nám v letošním roce projevili a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce!

Partnerské setkání 2013

Společnost MERIT GROUP a.s. jako každý rok pořádala dne 7. 11. 2013 „Partnerské setkání 2013 aneb grilování se zvířaty“. Setkání se konalo v příjemné restauraci Archa, která se nachází v těsné blízkosti zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce. Zoologická zahrada s restaurací je jedna z nejnavštěvovanějších v České republice, rozprostřená v podhůří Nízkého Jeseníku, nabízející krásnou krajinu, kterou ocení nejen milovník přírody.

Celý večer probíhal za doprovodu kapely Swing Pigs. Pro účastníky setkání byla přichystána spousta zábavy. Hosté se mohli zúčastnit noční prohlídky ZOO za doprovodu průvodkyně. V průběhu večera dorazila do restaurace zvířátka jako papoušek, lenochod či surikata, se kterými se mohli přítomní hosté „sblížit“. Také vystoupil kouzelník a v závěru večera se představil fakír s tanečnicí a hadem.

V rámci večera proběhlo hlasování o zvířátku, které společnost MERIT GROUP a.s. adoptovala. Hosté svými hlasy rozhodli a hlasování tak vyhrál oblíbený tygr ussurijský. Na chov této kočkovité šelmy věnovala společnost MERIT GROUP a.s. olomoucké zoologické zahradě částku ve výši 20 000,- Kč.

Zaměstnanci společnosti MERIT GROUP a.s. vyjadřují radost z hojné účasti přítomných hostů a všem tímto děkují.

MERIT GROUP a.s. se stal adoptivním rodičem tygra ussurijského více

Výjimečná zakázka

Společnost MERIT GROUP a.s. dokončila realizaci jednoho z největších a nejvíce sofistikovaných projektů v její dosavadní historii. Jedná se projekt vedený pod souhrnným názvem „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“ v jehož dílčí části „ Technologické centrum,“ vystupovala společnost MERIT GOUP a.s. jako subdodavatel. Předmětem tohoto dílčího plnění bylo vybudování Technologického centra, které je založeno na dvou geograficky oddělených technologických centrech jež jsou vzájemně propojená pomocí nezávislých optických tras, přičemž jedno z nich je hlavní a druhé plní roli záložního centra, přebírající řízení a provoz kritických služeb v případě výpadku hlavního centra nebo naopak. Obě tato technologická centra jsou pak vybavena ICT infrastrukturou, která je v maximální možné míře redundantní tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost dat a služeb v případě výpadku části nebo celého jednoho Technologického centra. Součástí plnění společnosti MERIT GROUP a.s. je také poskytnutí služeb Záložního technologického centra, provozní zajištění primárního technologického centra, záruční a pozáruční servis, vzdálený dohled a technická podpora v celkové délce 60ti měsíců.

Vlastní technologická centra, stejně jako ICT infrastruktura jsou nezbytná pro standardizaci informačních systémů kraje a jednotlivých organizací zřizovaných krajem, včetně zajištění stanovených úrovní poskytovaných služeb.

V regionu Olomouckého kraje se jedná o zcela ojedinělý projekt, výjimečný svým rozsahem, použitou technologií i náročností řešení.

Naše společnost je přesvědčena o tom, že celý projekt poslouží k zefektivnění úřadu Olomouckého kraje, jeho bližší integraci s obci s rozšířenou působností a v neposlední řade jednoduchou elektronickou komunikaci občana se samosprávou Olomouckého kraje.

Veselé velikonoce 2013

MERIT GROUP a.s. Vám přeje příjemné prožití Velikonočních svátků.

TOP 100 ICT 2012

Společnost MERIT GROUP a.s. se v žebříčku prestižní publikace TOP 100 ICT společností v České republice umístila na 140. místě.

PF 2013

Děkujeme všem svým obchodním partnerům za přízeň, kterou nám v letošním roce projevili a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce!

Partnerské setkání 2012

Společnost MERIT GROUP a.s. pořádala dne 8.11. 2012 „ Partnerské setkání 2012“ aneb na golfu bez golfu. Jak už název napovídá, setkání se uskutečnilo v nově vybudovaném areálu GOLF RESORT OLOMOUC, který se rozprostírá uprostřed zalesněné krajiny 10 km od Olomouce. Resort poskytuje veškeré zázemí jak pro golfové příznivce, tak pro příjemné prožití volného času. Jedinečná poloha areálu přinesla atraktivní výhled na krásně osvětlené město Olomouc a přilehlé okolí.

Večer byl plný zábavy, dobových her a nádherných tanečnic. Vše proběhlo v duchu období rozkvětu mafie ve 30. letech 20. Století.

Součástí večera byla benefiční dražba obrázků, které nakreslily děti z Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Naše společnost, její zákazníci, partneři a hosté společně přispěli částkou 70 tisíc korun. Celý tento výtěžek byl věnován Dětské klinice, oddělení jednotky intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice Olomouc. Získané prostředky budou použity k pořízení pomůcek k bazální stimulaci pro dětské resuscitační lůžko.

Završením příjemně stráveného večera byl ohňostroj s novými efekty, který jistě zaujal všechny zúčastněné.

Dodávka a instalace výpočetního clusteru

MERIT GROUP a.s. přeje Všem svým obchodním partnerům krásné prožití Velikonočních svátků.

Specialista virtualizací - VMware VIP Enterprise Partner

Společnost MERIT GROUP a.s. dosáhla dalšího významného úspěchu na trhu informačních a telekomunikačních technologií. S platností od 1. června 2009 získala úroveň VMware VIP Enterprise Partner, čímž potvrdila své odborné znalosti a praktické zkušenosti v oblasti virtualizací. Tímto se stává prvním Enterprise partnerem společnosti VMware v Olomouckém kraji a potvrzuje tak pozici lídra ve svém regionu.