Chytrá budova

Inteligentní budovy

Dnešním trendem při výstavbě či rekonstrukci budov, je instalovat do nich moderní elektronická zařízení, která umožní v budoucnu:

větší komfort uživatelům (stahování žaluzií v závislosti na slunečním svitu, regulace intenzity osvětlení v závislosti na světelných podmínkách),
snížení spotřeby energií (vytápění – klimatizování pouze těch kanceláří, kde je někdo přítomen),
zrychlení návratnosti investice (pronájem služeb budovy koncovým uživatelům jako přístupový systém, zabezpečovací systém, kamerový systém, připojení k internetu, Wi-Fi síť, atd.),
efektivní kontrolu nad provozem budovy (centrální dohled, měření energií a porovnávání s běžnými hodnotami),
maximální důraz na bezpečí budovy (otevírání dveří na otisk prstu apod.).

Automatizované systémy budov od profesionálů

Realizace těchto systémů a jejich propojení do jediného celku vyžaduje značné zkušenosti, podrobné znalosti jednotlivých systémů a pro konečného zákazníka je výhodné, pokud může instalaci zastřešit jediná odborná firma, která přesně stanoví komunikační rozhraní mezi jednotlivými subsystémy a bude koordinovat jejich dodavatele optimálně již od stádia návrhu řešení. S realizací inteligentních budov se můžete obrátit na nás, kdykoliv nás kontaktujte.