Divize společnosti

divize obchodní

 • vyhledává nové příležitosti
 • naslouchá potřebám klienta
 • prohlubuje vztahy se zákazníky
 • vnímá potřeby zákazníků v širším kontextu
 • zefektivňuje vaší práci
 • optimalizuje zdroje
 • nabízí konzultační činnost
 • navrhuje řešení
 • upevňuje vztahy s partnery
obchodní divize

divize ICT

 • navrhuje technické řešení
 • provádí instalační a implementační činnost
 • provádí ICT analýzy
 • poskytuje servisní a pohotovostní služby
 • provádí outsourcing
 • provádí softwarové, hardwarové a licenční audity
 • spravuje metropolitní sítě
 • spravuje datová centra
 • spravuje bezdrátové spoje
 • zajišťuje HelpDesk 24/7/365
ICT analyzy merit olomouc

divize bezpečnostních a požárních systémů

 • instaluje a oživuje slaboproudé systémy
 • poskytuje servisní a pohotovostní služby
 • provádí pravidelné prohlídky a kontroly
 • navrhuje kamerové a identifikační systémy, elektronickou požární signalizaci a protipožární ochranu
 • realizuje vlastní přístupové a bezpečnostní systémy
 • navrhuje elektronickou zabezpečovací signalizaci
 • vytváří projektovou dokumentaci
 • zajišťuje připojení na pult centralizované ochrany
 • zajišťuje HelpDesk 24/7/365
pristupovy system merit olomouc

divize metropolitní síť a projekce

 • zajišťuje internetové připojení a datové spoje
 • navrhuje a realizuje optické sítě
 • zajišťuje správu Metropolitní sítě Olomouc
 • zajišťuje agendu s úřady
 • vypracovává projektovou dokumentaci
 • provádí měření optických vláken certifikovanými nástroji
 • administruje věcná břemena
 • zajišťuje HelpDesk 24/7/365
metropolitni sit olomouc merit

divize montáže

 • zajišťuje kompletní dodávky a montáže slaboproudých systémů
 • oživuje prvky slaboproudých systémů
 • zajišťuje technické řešení stavby
 • instaluje kabelážní, metalické a optické rozvody
 • koordinuje subdodavatele
 • kontroluje průběh stavby
 • zajišťuje vizuální prohlídky, zkoušky a měření
 • zodpovídá za předprojektovou přípravu dokumentace
 • provádí zemní práce a stavební práce
technicke reseni stavby olomouc

divize správní

 • kontroluje a koordinuje činnosti společnosti
 • zastupuje společnost ve věcech smluvních
 • zajišťuje chod vnitřních procesů
 • koordinuje mezidivizní spolupráci
 • provádí účetní servis a audit
 • řeší administrativní podporu společnosti
 • zodpovídá za personální a zaměstnaneckou politiku
 • zajišťuje bezpečnost osobních údajů
 • udržuje certifikace ISO a další aktuální osvědčení
 • zajišťuje marketing společnosti
divize spravni merit olomouc