Vedení společnosti

„Bez srdce to prostě nejde.“

Když jsem v roce 2006 nastoupil do MERIT GROUP a.s. na pozici obchodního manažera, nenapadlo mě, že za deset let působení ve společnosti na různých pozicích, budu stát před rozhodnutím, zda řídit společnost z pozice vrcholového manažera. Volba to nebyla jednoduchá, nicméně rozhodlo mé srdce, které mě od prvních dnů přilnulo ke společnosti natolik, že tuto výzvu příjmu a poperu se s ní tak, jak nejlépe umím. Víte, přál bych každému zažít ten pocit, když jdete do práce s nadšením, že se potkáte s úžasnými kolegy a společně vykonáte kus poctivé dobré práce.
Bez srdce to nejde

A protože jsem se celou dobu působení ve společnosti věnoval především obchodu, věděl jsem, že největší odměnou je uznání a přesvědčení zákazníka o dobře vykonaném úsilí. Přesto to pro mě byla velká výzva a především odpovědnost, protože MERIT měl za sebou již mnoho úspěchů a velmi bohatou minulost v oblasti ICT a já bych nerad kolegy i zákazníky zklamal. Vytvořil jsem si jasnou vizi a přesně stanovil cíle. Především se jednalo o vyšší profesionalizaci kolegů techniků, projektantů, manažerů i obchodníků, zakotvení procesního řízení se zaměřením na controling a zpětnou vazbu. Důležité také bylo rozšířit oblast působení z olomouckého regionu na celou Českou republiku. U toho všeho bylo dále důležité vytvářet prostředí, které bude stabilním zázemím pro všechny naše zaměstnance, rozvíjet jejich vzdělání a neustále sledovat nejnovější trendy ve všech oblastech naší činnosti, protože budoucnost patří připraveným a odvážným. Chceme tak zákazníkům nabídnout špičkové služby a maximálně rozšířit naši nabídku, která bude mapovat i ty nejnáročnější požadavky a přání.

Společnost MERIT GROUP a.s. se díky profesionálním zaměstnancům, náročným zákazníkům a významným partnerům neustále drží na vrcholu svého oboru, je dynamickou a moderní společností nejen pro olomoucký region, ale celou Českou republiku. A já budu dělat maximum pro to, abychom zůstali i nadále úspěšní.

Petr Weigel